Δήμος Τρικκαίων

Προμήθεια Υλικοτεχνικής Υποδομής για τη Λειτουργία του Ψηφιακού Ασκληπιείου – Πάρκου Ασκληπιού

3 Αυγούστου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Πράξη:  «Ψηφιακό Ασκληπιείο – Πάρκο Ασκληπιού»

Υποέργο 1: «Προμήθεια Υλικοτεχνικής Υποδομής για τη Λειτουργία του Ψηφιακού Ασκληπιείου – Πάρκου Ασκληπιού»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

espd

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_19_9_2023