Δήμος Τρικκαίων

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (Smart City)

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Παιάνας Σωτήριος Τηλέφωνο: 2431351229 Email: [email protected]

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παιάνας Σωτήριος Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 51 229 [email protected]
Βασιλικός Χαρίλαος 24313 51 228 [email protected]
Καμπίτση Μαριάνθη 24313 51 215 [email protected]
Μίχος Χρήστος 24313 51 148 [email protected]
Παπαδημητρίου Φίλιππος 24313 51 148 [email protected]
Παπανικολάου Φειδίας 24313 51 142 [email protected]