Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (Smart City)

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Παιάνας Σωτήριος Τηλέφωνο: 24313 51 229 Email: spaianas@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παιάνας Σωτήριος Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 51 229 spaianas@trikalacity.gr
Βασιλικός Χαρίλαος 24313 51 228 xvasilikos@trikalacity.gr
Καμπίτση Μαριάνθη 24313 51 215 mkabitsi@trikalacity.gr
Παπαδούλη Αικατερίνη 24313 51 215 kpapadouli@trikalacity.gr