Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (Smart City)

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παιάνας Σωτήριος Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 51 229 spaianas@trikalacity.gr
Βασιλικός Χαρίλαος 24313 51 228 xvasilikos@trikalacity.gr
Καμπίτση Μαριάνθη 24313 51 215 mkabitsi@trikalacity.gr
Μίχος Χρήστος 24313 51 148 hmixos@trikalacity.gr
Παπαδημητρίου Φίλιππος 24313 51 148 filpap@trikalacity.gr
Παπανικολάου Φειδίας 24313 51 142 fpap@trikalacity.gr