Δήμος Τρικκαίων

Γρ. Επιχειρημ/τας - Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης