Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Καλούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 24313 51 297 Fax: 2431035956 Email: apkalousios@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Καλούσιος Απόστολος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351297 apkalousios@trikalacity.gr
Βαβίτσας Χρήστος 2431351182 h.vavitsas@trikalacity.gr
Κρέσσου Αρετή 24313 51182 akressou@trikalacity.gr
Λέφα Δήμητρα 2431351177 dlefa@trikalacity.gr
Μέρκατα Βασιλική 2431351177 bmerkata@trikalacity.gr
Μπίζιου Γεωργία 2431351180 gbiziou@trikalacity.gr
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 xrsakel@trikalacity.gr
Χαντζάρα Ντιάνα – Θωμαή 2431351180 d.hantz@trikalacity.gr
Ψύχου Ελένη 2431351179 epsyxou@trikalacity.gr