Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Βαβίτσας Χρήστος Τηλέφωνο: 2431351182 Email: h.vavitsas@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Βαβίτσας Χρήστος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351182 h.vavitsas@trikalacity.gr
Κρέσσου Αρετή 24313 51182 akressou@trikalacity.gr
Λέφα Δήμητρα 2431351177 dlefa@trikalacity.gr
Μέρκατα Βασιλική 2431351177 bmerkata@trikalacity.gr
Μπίζιου Γεωργία 2431076620 gbiziou@trikalacity.gr
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 xrsakel@trikalacity.gr
Χαντζάρα Ντιάνα – Θωμαή 2431351180 d.hantz@trikalacity.gr
Ψύχου Ελένη 2431351179 epsyxou@trikalacity.gr
Κουτσάγιας Γεώργιος 24313 51130 gkouts@trikalacity.gr
Σίττας Νικόλαος 2431351130 nsit@trikalacity.gr