Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Καλούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2431351297, 2431351195 Email: d.dioik@trikalacity.gr