Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Καλούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 24313 51 175 Fax: 24310 35956 Email: d.dioik@trikalacity.gr