Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μαντά Ευαγγελή Τηλέφωνο: 24313 51 186 Email: emanta@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαντά Ευαγγελή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351186 emanta@trikalacity.gr