Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Σπάχος Βασίλειος Τηλέφωνο: 2431351132 Email: bspaxos@trikalacity.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Υποδιεύθυνση Προσόδων

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σπάχος Βασίλειος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351132 bspaxos@trikalacity.gr
Γεωργίου Σταυρούλα 2431351113 s.georgiou@trikalacity.gr
Μπάτζιου Γραμματή 24313 51 145 mbatziou@trikalacity.gr