Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Υποδιεύθυνση Προσόδων

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Τσιορλίδα Βασιλική Τηλέφωνο: 2431351111 Email: vts@trikalacity.gr