Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εσόδων

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Αβδελίδης Χρήστος Τηλέφωνο: 2431351115 Email: xavdel@trikalacity.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Υποδιεύθυνση Προσόδων

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αβδελίδης Χρήστος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351115 xavdel@trikalacity.gr
Κυριακοπούλου Μαρία 2431351113 m.kyriak@trikalacity.gr
Παπαδοπούλου Αικατερίνη a.papadop@trikalacity.gr
Χαχάμης Γεώργιος 2431351115 gxaxamis@trikalacity.gr