Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Αξιόποιησης Δημοτικής Περιουσίας

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Νταλάση Αικατερίνη Τηλέφωνο: 2431351113 Email: [email protected]
Αρμόδια Υπηρεσία: Υποδιεύθυνση Προσόδων

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Νταλάση Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351113 [email protected]
Σιμίτας Κωνσταντίνος 2431351556 [email protected]
Σίμου-Παπαστεργίου Ελένη 2431351175 [email protected]