Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Αξιόποιησης Δημοτικής Περιουσίας

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Νταλάση Αικατερίνη Τηλέφωνο: 2431351113 Email: kdalasi@trikalacity.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Υποδιεύθυνση Προσόδων

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Νταλάση Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351113 kdalasi@trikalacity.gr
Σιμίτας Κωνσταντίνος 2431351556 ksim@trikalacity.gr
Σίμου-Παπαστεργίου Ελένη 2431351175 esim@trikalacity.gr