Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Μπέλλου Ελένη Τηλέφωνο: 2431350016 Email: [email protected]

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο των ΚΕΠ, εδώ.

Σχετικά σημεία