Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Μπέλλου Ελένη Τηλέφωνο: 24310 46125 Email: n.trikalon@kep.gov.gr

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο των ΚΕΠ, εδώ.

Σχετικά σημεία