Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήματα Εξυπηρέτησης

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αρσένη Σπυριδούλα 2431350017 sparseni@trikalacity.gr
Βίτσας Ιωάννης 2431350015 jvitsas@trikalacity.gr
Κατσάρου Ελένη 2431350014 eleni.katsarou@trikalacity.gr
Κόγιου Μαρία 2431046127 mkogiou@trikalacity.gr
Κολοβού Χριστίνα 24313 52 714 xkolovou@trikalacity.gr
Κούρεντα Μόρφω 24313 50 012 mkourenta@trikalacity.gr
Μόκκα Μαρία 24313 50 010 mmokka@trikalacity.gr
Παλιούρα Χριστίνα 2431046157 xpalioura@trikalacity.gr
Ρίτσα Δάφνη 2431046127 dritsa@trikalacity.gr
Τριανταφύλλου Αργυρή 2431046127 atriant@trikalacity.gr