Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μπέλλος Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 24310 63 222 Fax: 24310 63212 Email: kbellos@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπέλλος Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063201 kbellos@trikalacity.gr
Τουρτούνη-Χειράκη Άννα 2431063211 atou@trikalacity.gr

Σχετικά σημεία