Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Αθλητισμού

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Αντωνιάδου Βάια Τηλέφωνο: 2431353506 Email: vanton@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αντωνιάδου Βάια Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431353506 vanton@trikalacity.gr
Αλεξίου Θωμάς 2431353524-2431079518 malexiou@trikalacity.gr
Καραβασίλης Νικόλαος 2431351133 nkaravasilis@trikalacity.gr
Κουτσούκου Ευθυμία 24313 51 111 koutsoukou@trikalacity.gr
Κωφού Γεωργία 2431353556 gkofou@trikalacity.gr
Ιακωβάκης Χρήστος
Ζιντζόβας Ηλίας
Ζήρα -Τζιότζιου Ελένη
Κωνσταντίνου Παρασκευή
Παππά Ζωή
Μπαμπούρης Χρήστος
Μπακοβασίλης Σωτήριος
Παπακυρίτσης Νικόλαος
Τζιατζιάς Αθανάσιος 2431353552
Φράγκος Κωνσταντίνος 2431351552 k.fragos@trikalacity.gr
Τσάτσας Νικόλαος
Τσιτσούλας Ευθύμιος
Τζίκας Χρήστος
Τζίκας Νικόλαος