Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Αθλητισμού

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Αντωνιάδου Βάια Τηλέφωνο: 2431353506 Email: [email protected]

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αντωνιάδου Βάια Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431353506 [email protected]
Αλεξίου Θωμάς 2431353524-2431079518 [email protected]
Καραβασίλης Νικόλαος 2431351133 [email protected]
Κουτσούκου Ευθυμία 24313 51 111 [email protected]
Κωφού Γεωργία 2431353556 [email protected]
Ιακωβάκης Χρήστος
Ζιντζόβας Ηλίας
Ζήρα -Τζιότζιου Ελένη
Κωνσταντίνου Παρασκευή
Παππά Ζωή
Μπαμπούρης Χρήστος
Μπακοβασίλης Σωτήριος
Παπακυρίτσης Νικόλαος
Τζιατζιάς Αθανάσιος 2431353552
Φράγκος Κωνσταντίνος 2431351552 [email protected]
Τσάτσας Νικόλαος
Τσιτσούλας Ευθύμιος
Τζίκας Χρήστος
Τζίκας Νικόλαος