Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Νταλάσης Στέφανος Τηλέφωνο: 24313 53 570 Fax: 24313 53 510 Email: ntalasis@trikalacity.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Δήμαρχος

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Νταλάσης Στέφανος Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 53 570 ntalasis@trikalacity.gr