Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Πολιτισμού

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Τσιούτσια Μαρία Τηλέφωνο: 2431353506 Fax: 2431353568 Email: ts.maria@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τσιούτσια Μαρία Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431053566 ts.maria@trikalacity.gr
Βουτσελάς Γεώργιος 2431353568
Γκίκας Ιωάννης 2431351141 igikas@trikalacity.gr
Γκινή – Σιμιτζή Βασιλική 2431353509
Κελεπούρης Γεώργιος
Μαραγκός Παναγιώτης 2431063225 pmaragos@trikalacity.gr
Κουνάβας Νικόλαος
Μπάλτου Μαρία
Μπίζιος Ιωάννης
Παπαθανασίου Ανδρονίκη
Πατήλα Μαρία
Πέτρου Βασιλική
Ρώσσιου Πολυξένη
Σεφέρη Γεωργία
Σκανδάλης Κωνσταντίνος
Κολοβού Μαρία
Τρίχα – Τζίκα Ελένη

Σχετικά σημεία