Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Δημοτικού Ωδείου

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Μπίζιου Γεωργία Τηλέφωνο: 2431076620 Email: dimodeiotrik@yahoo.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Πολιτισμού

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπίζιου Γεωργία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431076620 gbiziou@trikalacity.gr
Μίγκου Μαρία Γραμματεία Ωδείου 24310 76620, 24313 53 576 m.migou@trikalacity.gr
Κακιοπούλου Ευαγγελία 24310 76620, 24313 53 576
Λίνος Νίκος 24310 76620, 24313 53 576
Παπαϊωάννου Γεώργιος 24310 76620, 24313 53 576
Πουλιάνα Βιργινία 24310 76620, 24313 53 576
Τσέγας Ανδρέας 24310 76620, 24313 53 576
Τσιάντας Νίκoλαος 24310 76620, 24313 53 576
Τσιώλης Σπύρος 24310 76620, 24313 53 576