Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Δημοτικού Ωδείου

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Μπίζιου Γεωργία Τηλέφωνο: 2431076620 Email: [email protected]
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Πολιτισμού

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπίζιου Γεωργία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431076620 [email protected]
Μίγκου Μαρία Γραμματεία Ωδείου 24310 76620, 24313 53 576 [email protected]
Κακιοπούλου Ευαγγελία 24310 76620, 24313 53 576
Λίνος Νίκος 24310 76620, 24313 53 576
Παπαϊωάννου Γεώργιος 24310 76620, 24313 53 576
Πουλιάνα Βιργινία 24310 76620, 24313 53 576
Τσέγας Ανδρέας 24310 76620, 24313 53 576
Τσιάντας Νίκoλαος 24310 76620, 24313 53 576
Τσιώλης Σπύρος 24310 76620, 24313 53 576