Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Μελετών & Κατασκευών

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μάντζαρη Παναγιώτα Τηλέφωνο: 2431063246 Email: pmantzari@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μάντζαρη Παναγιώτα Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063246 pmantzari@trikalacity.gr
Αλεξίου Ασπασία 2431063227 a.alexiou@trikalacity.gr
Αλμπάνη Μαρία - Ελένη 2431063235 marilena@trikalacity.gr
Αρτοπούλου Μαργαρίτα 2431063232 mart@trikalacity.gr
Γάκη Κωνσταντινιά 2431063241 kgaki@trikalacity.gr
Γαρδίκα Ευαγγελία 2431351264 egardika@trikalacity.gr
Γιαννούλα Ευαγγελία 2431063236 egiannoula@trikalacity.gr
Δερμάνη Κανελιά 2431063240 kdermani@trikalacity.gr
Κάλφα Σοφία 2431063243 skalfa@trikalacity.gr
Καραμούστος Θεμιστοκλής 2431063239 thkaramoustos@trikalacity.gr
Καρανάσιου Ασπασία 2431063236 akara@trikalacity.gr
Κόνιαρης Χρήστος 2431-0-63249 xkoniaris@trikalacity.gr
Κοτσίρα Καλλιόπη 2431063235 pkotsira@trikalacity.gr
Κωτή Αφροδίτη 2431063234 akoti@trikalacity.gr
Μπότας Ευάγγελος 2431063240 ebotas@trikalacity.gr
Μπράκη Ευφροσύνη 2431063229 sbraki@trikalacity.gr
Νικολαρέα Μεταξία 24313 51 240 xnikolarea@trikalacity.gr
Παπαντάλιας - Πλατής Γρηγόριος 2431063228 gpapantalias@trikalacity.gr
Σιούγας Γεώργιος 2431063244 gsiougas@trikalacity.gr