Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Μελετών & Κατασκευών

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μπράκη Ευφροσύνη Τηλέφωνο: 2431063229 Email: sbraki@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπράκη Ευφροσύνη Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063229 sbraki@trikalacity.gr
Αλεξίου Ασπασία 2431063227 a.alexiou@trikalacity.gr
Αλμπάνη Μαρία - Ελένη 2431063235 marilena@trikalacity.gr
Αρτοπούλου Μαργαρίτα 2431063232 mart@trikalacity.gr
Γαρδίκα Ευαγγελία 2431351264 egardika@trikalacity.gr
Γιαννούλα Ευαγγελία 2431063236 egiannoula@trikalacity.gr
Δερμάνη Κανελιά 2431063240 kdermani@trikalacity.gr
Καραμούστος Θεμιστοκλής 2431063239 thkaramoustos@trikalacity.gr
Καρανάσιου Ασπασία 2431063236 akara@trikalacity.gr
Κόνιαρης Χρήστος 2431-0-63249 xkoniaris@trikalacity.gr
Κοτσίρα Καλλιόπη 2431063235 pkotsira@trikalacity.gr
Κωτή Αφροδίτη 2431063234 akoti@trikalacity.gr
Νικολαρέα Μεταξία 24313 51 240 xnikolarea@trikalacity.gr
Σιούγας Γεώργιος 2431063244 gsiougas@trikalacity.gr
Παρασκενιώτη Γεωργία 2431063239 gparask@trikalacity.gr
Ρίζου Ευθυμία 2431351235 erizou@trikalacity.gr
Μάντζαρη Παναγιώτα 2431063246 pmantzari@trikalacity.gr