Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Μελετών & Κατασκευών

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μπράκη Ευφροσύνη Τηλέφωνο: 2431063229 Email: [email protected]

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπράκη Ευφροσύνη Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063229 [email protected]
Αλεξίου Ασπασία 2431063227 [email protected]
Αλμπάνη Μαρία - Ελένη 2431063231 [email protected]
Αρτοπούλου Μαργαρίτα 2431063232 [email protected]
Γαρδίκα Ευαγγελία 2431363241 [email protected]
Γιαννούλα Ευαγγελία 2431063236 [email protected]
Δερμάνη Κανελιά 2431063247 [email protected]
Καραμούστος Θεμιστοκλής 2431063233 [email protected]
Καρανάσιου Ασπασία 2431063236 [email protected]
Κόνιαρης Χρήστος 2431-0-63249 [email protected]
Κοτσίρα Καλλιόπη 2431063235 [email protected]
Κωτή Αφροδίτη 2431063234 [email protected]
Νικολαρέα Μεταξία 24313 51 243 [email protected]
Σιούγας Γεώργιος 2431063244 [email protected]
Παρασκενιώτη Γεωργία 2431063239 [email protected]
Ρίζου Ευθυμία 2431351235 [email protected]
Μάντζαρη Παναγιώτα 2431063246 [email protected]