Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Σαργιώτη Θεοδώρα Τηλέφωνο: 2431063230 Email: [email protected]