Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Συντήρησης Η/Μ Έργων

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μισιάκας Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2431076611-2 Email: amisiak@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μισιάκας Αθανάσιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431076611-2 amisiak@trikalacity.gr
Γκάμας Δημήτριος 2431076611-2
Κοτούμπας Κωνσταντίνος 2431076611-2
Κούτρα Ιωάννα 2431352200 ikoutra@trikalacity.gr
Παπαγεωργίου Γεώργιος 2431076611-2