Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Παπαδούλη Αικατερίνη Τηλέφωνο: 24313 51 215 Email: kpapadouli@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παπαδούλη Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 51 215 kpapadouli@trikalacity.gr