Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης

Έργα:

Τα αγριολούλουδα του Πάρκου του Αγίου Γεωργίου