Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Κοιμητηρίων

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μαντάς Βασίλειος Τηλέφωνο: 2431351140 Email: bmantas@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαντάς Βασίλειος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351140 bmantas@trikalacity.gr
Κόκκια Ευαγγελία 2431076611 ekokkia@trikalacity.gr
Παπαντάλιας - Πλατής Γρηγόριος 2431063228 gpapantalias@trikalacity.gr
Δαραμάρας Χαράλαμπος 2431076611-12
Κόκκια Ευαγγελή
Κρικώνης Αριστείδης