Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Κοιμητηρίων

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μαντάς Βασίλειος Τηλέφωνο: 2431351140 Email: [email protected]

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαντάς Βασίλειος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351140 [email protected]
Κόκκια Ευαγγελία 2431076611 [email protected]
Παπαντάλιας - Πλατής Γρηγόριος 2431063228 [email protected]
Δαραμάρας Χαράλαμπος 2431076611-12
Κόκκια Ευαγγελή
Κρικώνης Αριστείδης