Δήμος Τρικκαίων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

22 Μαρτίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου για τη συντήρηση οδών της πόλης και των συνοικισμών του. Αναλυτικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ