Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Συνδυασμός "Τρίκκης Πολιτεία"

Μητσιούλης Γεώργιος
Τηλ.: 2431351204
Email: gmitsioulis@yahoo.gr
Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος
Τηλ.: 2431351200
Email: apolymeropoulos@trikalacity.gr