Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

31 Μαΐου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΤΗ
Τηλ.: 2431063234
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 31/5/2021

01 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24 5 21_signed

01 EKSOFILO

02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_N_signed

03 Τεχνικές Προδιαγραφές Η-Μ Ληθαίος_signed

04 MΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ_signed

05 Προϋπολογισμός μελέτης2_signed

06 Τιμολόγιο Μελέτης 2_signed

08 Μελέτη ΣΑΥ_signed

09 Μελέτη ΦΑΥ_signed

9 ΤΕΥΔ_SIGNED

10 Προμέτρηση_signed

4782-2021_NEA ΕΣΥ_SIGNED

9 ΤΕΥΔ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___270521_signed

00 SXEDIO APOTIPOSIS_rotated

01_rotated_signedv

02_rotated_signed

03_rotated_signed

04_rotated_signedv

05_rotated_signed

06_rotated_signed

07_rotated_signed

08_rotated_signed

09_rotated_signed

09a_rotated_signed

10_rotated_signed

11_rotated_signed

12_rotated_signed

13 PIN MELETI_signed

14 3D & ΤΟΜΕΣ

15 PIN LEBEL

16 LITHAIOS TOMES-08-toixeio-plot sec (2)_signed

17 ΠΡΟΒΟΛΟΣ_signed

18 Εμβαδομέτρηση- ΔΕΙΚΤΕΣ-neo_rotated-sinded

19 ΘΕΣΗ TOIXEIΩΝ-02-1000 ΤΟΙΧΕΙΑ_signed

LITHAIOS-nel-20-200-simansi-1-500 Σ1_SIGNED

LITHAIOS-nel-20-200-simansi-1-500 Σ2_signed

LITHAIOS-nel-20-200-simansi-1-500 Σ3_signed

LITHAIOS-Φ01_rotated_signed

LITHAIOS-Φ02_rotated_signed

LITHAIOS-Φ03_rotated-signed

LITHAIOS-Φ04_rotated-signed

LITHAIOS-Φ05_rotated_signed

LITHAIOS-Φ06_rotated-signed

LITHAIOS-Φ07_rotated-signed

LITHAIOS-Φ08_rotated_signed

LITHAIOS-Φ09_rotated-signed

Φωτοτεχνία Ληθαίος_signed