Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ

22 Δεκεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 2431063232
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 22/12/2020

6 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ_signed doc

6 _1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_N_signed

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ODOS KARDITSHS_SIGNED

1_1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_Signed

1_2Τεχνικές Προδιαγραφές Η-Μ Καρδίτσης_Signed

1_3 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ_Signed

1_4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ_signed

2_0 Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12_11_2020_signed

2_1 επιλεξιμος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12_11_2020_signed

2_2 Μη επιλεξιμος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12_11_2020_signed

3_TELIKES Προμετρησεις 12_11_2020_signed

4_ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

5 ΕΣΥ_signed

6 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ_signed doc

6 _1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_N_signed

7 ΣΑΥ_signed

8 ΦΑΥ_signed

9 ΤΕΥΔ

9 ΤΕΥΔ_signed

9 Φωτοτεχνική μελέτη οδού Καρδίτσης_signed

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-signed

ODOS KARDITSIS-1-200_ Τ1 PDF-signed

ODOS KARDITSIS-1-200_ Τ2 PDF-signed

ODOS KARDITSIS-1-200_ Τ3 PDF-signed

ODOS KARDITSIS-1-200_ Τ4 PDF-signed

ODOS KARDITSIS-1-200_ Τ5 PDF-signed

ODOS KARDITSIS-1-200_ Τ6 PDF-signed

ODOS KARDITSIS-200-PLOT HM-01_rotated-SIGNED

ODOS KARDITSIS-200-PLOT HM-02_rotated-SIGNED

ODOS KARDITSIS-200-PLOT HM-03_rotated-SIGNED

ODOS KARDITSIS-200-PLOT HM-04_rotated-SIGNED

ODOS KARDITSIS-200-PLOT HM-05_rotated-SIGNED

ODOS KARDITSIS-200-PLOT HM-06_rotated-SIGNED

SXEDIO τοιχου αντιστηριξης και περιφραξη-Model-SIGNED

TELIKH TOMH ODOY KARDITSHS-PLOT_rotated_signed