Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Συνδυασμός "Τρίκαλα-Συμπολιτεία"

Γκουγκουστάμος Ζήσης
Τηλ.: 2431351204
Email: zgougoustamos@trikalacity.gr
Ζήρας Αχιλλέας
Τηλ.: 2431351204
Email: aziras76@gmail.com
Κάκλα Βασιλική
Τηλ.: 2431351204
Email: vkakla@gmail.com
Κατσιάνης Αναστάσιος
Τηλ.: 2431351204
Email: tkatsianis@yahoo.gr
Κυργιάκος Αθανάσιος
Τηλ.: 2431351204
Email: akyrgiakos@gmail.com
Λάππας Χρήστος
Τηλ.: 2431351204
Email: crislappas@yahoo.gr
Μισυρλής Αχιλλέας
Τηλ.: 2431351204
Email: amisirlis@trikalacity.gr, a.misirlis@yahoo.gr
Σπανός Θεόδωρος
Τηλ.: 6932335786
Email: theodorosspanos294@gmail.com
1 2