Δήμος Τρικκαίων

Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον

28 Ιουνίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για τη Σύναψη
Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο:
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον»

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_1_20230925

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (Νο 2)-2/10/2023

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (Νο 3)-4/10/2023

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ No 4-20231018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο 5-20231020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ