Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΚΔΑΠ ΣΤΑΘΜΟΣ

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Νικολάου Παρασκευή Τηλέφωνο: 24310 79550 Email: pnikolaou@trikalacity.gr Διεύθυνση: Ασκληπιού & Ζωοδόχου Πηγής - Πλατεία Πούλιου, έναντι Σιδ. Σταθμού
Αρμόδια Υπηρεσία: Γραφεία Παιδικών Σταθμών

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Νικολάου Παρασκευή Προϊστάμενος/η Τμήματος 24310 79550 pnikolaou@trikalacity.gr
Αλεξίου Βασιλική ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 24310 28135 valexiou@trikalacity.gr
Αλεξίου Γιαννούλα 24310 79550
Ιακωβάκη Κωνσταντία 24310 79550
Καμπακάκη Αικατερίνη 24310 79550
Μανιώτη Μαρία 24310 79550

Σχετικά σημεία