Δήμος Τρικκαίων

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Κωσταρέλλου Αικατερίνη Τηλέφωνο: 24310 87041 Email: [email protected] Διεύθυνση: Παλαιόπυργος
Αρμόδια Υπηρεσία: Γραφεία Παιδικών Σταθμών

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κωσταρέλλου Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Τμήματος 24310 87041 [email protected]
Πούλιου Γεωργία 24310 87041
Λούγγου Μαρία 24310 87041
Τσανταρλιώτης Νικόλαος 24310 87041

Σχετικά σημεία