Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Κωσταρέλλου Αικατερίνη Τηλέφωνο: 24310 87041 Email: kkostarellou@trikalacity.gr Διεύθυνση: Παλαιόπυργος
Αρμόδια Υπηρεσία: Γραφεία Παιδικών Σταθμών

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κωσταρέλλου Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Τμήματος 24310 87041 kkostarellou@trikalacity.gr
Πούλιου Γεωργία 24310 87041
Λούγγου Μαρία 24310 87041
Τσανταρλιώτης Νικόλαος 24310 87041

Σχετικά σημεία