Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Συνδυασμός "Αλλαγή Πορείας"

Μερτσιώτη Ευθυμία
Τηλ.: 2431351204
Email: mertsiotiefi_@hotmail.com